Generelle oplysninger

Har Tri-Pack en prøveudtagningsservice?

Vi har komplette designfaciliteter med CAD/CAM-udstyr til design, prøvetagning og værktøjsfremstilling. Vores gratis designservice giver dig mulighed for at se og afprøve vores produkt, før der indgås endelige forpligtelser. Vi sender præproduktionsmønstre til alle, hvis ordrer kræver nye værktøjer, og sikrer derved, at du kan inspicere dit produkt, inden produktionen starter.

Tilbyder Tri-Pack en designservice?

Ja, det gør vi. Design er centralt for alle vores aktiviteter. Vi har et fuldt udstyret CAD/CAM-designkontor, hvor vi realiserer vores kunders idéer - uanset om det er en grov skitse eller en diskussion over telefonen. Vi tilbyder også en produktvideotjeneste sammen med et 2D-visuelt billede, så kunderne kan studere deres eget produkt, herunder printlayout, som en animation eller et still visuelt billede.

Tilbyder Tri-Pack en rådgivnings- eller konsulenttjeneste?

Du kan få fuld rådgivning gennem vores salgschefer og agenter, designpersonale eller ledende personale. Vores globale netværk af agenter arbejder sammen om projekter og hjælper hinanden og udveksler vigtige handelsoplysninger.

Vores produkter

Har Tri-Pack en produktmappe?

Vi er afhængige af internettet til disse oplysninger og bruger YouTube til særlige produkter.

Emballage

Hvad er den mest miljøvenlige emballage?

Hvad er den mest miljøvenlige emballage?

 • PP5
 • Genbrugt og genanvendeligt plast
 • Naturligt forekommende ressourcer, f.eks. tang
 • Luftpuder fremstillet af genbrugsmaterialer
 • Organiske fibre

Det er altid vigtigt at se på helheden og ikke kun på det materielle aspekt. Hvor miljøvenligt er det at høste råmaterialet? Er 100 % af produktet genanvendeligt? Hvilken energi kræver materialet for at blive omdannet til emballagen? Få mere at vide her: Hvad er den mest miljøvenlige fødevareemballage?

Er plast miljøvenligt?

Er plast miljøvenligt?

Det generelle begreb "plast" er ikke et begreb, der normalt giver anledning til at tænke på "miljøvenligt". Men for mange plasttyper er det bestemt miljøvenligt. Plastik til engangsbrug, plastik med et højt indhold af kulstof eller anden ikke-recyklbar plastik falder ikke ind under denne kategori. Men bioplast, øko/genanvendelig plast og bionedbrydelig plast er alle miljøvenlige. Polypropylen, også kendt som PP5, er en miljøvenlig plast.

Polypropylen er 100 % genanvendeligt, det har et lavt energiforbrug under fremstillingsprocessen, det er stærkt og vandtæt, hvilket betyder, at det kan bruges igen og igen, og det er en populær plast i emballagebranchen.

 

Hvad er fordelene ved miljøvenlig emballage?

Hvad er fordelene ved miljøvenlig emballage?

Miljøvenlig, miljøvenlig eller grøn emballage er en fordel for virksomheder, da den reducerer deres samlede CO2-fodaftryk. Der produceres ca. 5,9 millioner tons emballageaffald i Det Forenede Kongerige hvert år. Hvis vi skiftede denne emballage ud med miljøvenlige løsninger, ville dette affald blive reduceret betydeligt. At vælge genanvendelig emballage er en måde at starte på, og det betyder, at den samme emballage kan bruges igen og igen.

Virksomheder kan også drage fordel af at skifte til genbrugsemballage, som er en anden form for miljøvenlig emballage, da den kræver mindre transport, og der produceres derfor mindre kulstof. Det er også billigere for virksomhederne, da det er 20 gange mindre nødvendigt at købe emballage 20 gange sjældnere end standardemballage.

Hvad er et alternativ til polystyren?

Hvad er et alternativ til polystyren?

Mange virksomheder skifter fra polystyren (EPS) til en mere miljøvenlig form for emballage. Polypropylen eller PP5 er et populært alternativ til polystyren. Både polystyren (EPS) og polypropylen (PP5) er lette materialer, som har en lang holdbarhed og et stift beskyttende hylster for produktet indeni. Begge materialer har også overlegen styrke og isoleringsegenskaber, men polypropylen (PP5) har vist sig at holde produkterne koldere i længere tid i en komplet kølekæde.

I modsætning til polystyren (EPS) er polypropylen (PP5) 100 % genanvendeligt og vandtæt, og der er ingen skadelige emissioner under fremstillingsprocessen. Det kan også bruges igen og igen i en cirkulær økonomi.

Polypropylen (PP5) har de samme emballagegenskaber, men har mere miljøvenlige egenskaber og er det perfekte alternativ til polystyren (EPS).

Hvad er genanvendelig emballage?

Hvad er genanvendelig emballage?

Genbrugsemballage er emballage, der kan bruges mere end én gang. Hovedformålet er at reducere behovet for regelmæssig bestilling af ekstra emballage, reducere forsendelsen og dermed reducere kulstofemissionerne og også reducere affaldet.

Eksempler på genbrugsemballage omfatter:

 • Genbrugspaller
 • Genanvendelige håndholdte beholdere
 • Genanvendelige bulkbeholdere
 • Genanvendelige omslag og stropper

Genbrugsemballage reducerer omkostningerne pr. tur

Mens den traditionelle bestilling af bulkemballage til engangsbrug kan synes billigere, da omkostningerne deles pr. stk. Pr. tur er prisen faktisk højere. Ved køb af genbrugsemballage er den indledende udgift normalt større, men denne engangsudgift vil vare i lang tid, hvilket gør omkostningerne pr. produkt eller pr. tur betydeligt lavere.

Hvad er fordelene ved genanvendelig emballage?

Hvad er fordelene ved genanvendelig emballage?

Genbrugsemballage har mange fordele, herunder:

 • reducerede kulstofemissioner
 • reducerede lageromkostninger
 • reducerede omkostninger til genanvendelse eller affaldshåndtering
 • reduceret udgift pr. rejse eller pr. produkt
 • reduceret forsyningskæde
 • stærkere emballage