Vi innoverer gennem design for at skabe et bæredygtigt kvalitetsprodukt.

Bæredygtighed flyder gennem vores årer, og det er den vigtigste komponent i alle de forretningsbeslutninger, vi træffer. Vi producerer ikke bare bæredygtig emballage, men vi er en bæredygtig virksomhed - både indvendigt og udvendigt. Fra vores valg af materialer til distributionskanaler er vores engagement i bæredygtighed det, der driver os fremad. Vi innoverer hele tiden for at finde nye måder at beskytte vores planet helt ned til de små økosystemer.

Vores tilgang til bæredygtighed

Alle processer i vores virksomhed er revideret til den
ISO 14001 miljøledelsessystem

Vi har et dedikeret team, der overvåger vores ISO 14001 miljøstyringssystem. Dette team er passioneret omkring de fordele, som en vellykket implementering af denne politik kan have for miljøet i bred forstand. De er engageret i alle vores interessenter og i at levere værdi gennem alle aspekter af virksomheden.

Vores processer omfatter virksomheden som helhed, lige fra den bygning, vi bruger, til den bæredygtige emballage, vi skaber. Vi mener, at det er vigtigt at forstå, hvilken indvirkning vores daglige aktiviteter har på miljøet omkring os.

Udforsk vores processer

ISO 14001 er en globalt anerkendt standard, der sikrer, at virksomheder som Tri-pack lever op til miljøstandarderne. Den hjælper med at reducere affald, luftforurening og modvirke og tilpasse sig klimaændringer. At være ISO 14001-kompatibel kræver, at vi viser, at vi er involveret i nuværende og fremtidige lovbestemte bestemmelser.

Men dette er kun toppen af isbjerget i Tri-Packs bæredygtighedsinitiativer.

Vores tilgang til bæredygtighed

Vores mål er, at vores websted skal drives af 100 % vedvarende energi inden 2023.

Få mere at vide om vores mål og om, hvordan vi forsøger at nå dem i vores tilgang til bæredygtighed.

Udforsk vores mål